Dokumentai

Vykdomojo komiteto posėdžio, vykusio 2017 m. rugpjūčio 23 d. Joniškyje, protokolas, nutarimai ir lygų nuostatai. 

Įvairių amžių rinktinių žaidėjų sąrašai

Lietuvos krepšinio plėtros ir krepšininkų bei komandų rengimo strategija

LKF įstatai

LKF narių sąrašas

LKF etikos ir drausmės kodeksas

Sutartų varžybų tyrimo taisyklės

Krepšinio trenerio pažymėjimo įgijimo tvarka

LKF varžybų ir kitų renginių organizavimo saugumo taisyklės

Sekretoriato darbą apibrėžiančios taisyklės

Vilniaus komercinio arbitražo teismo ginčų, kylančių iš sporto teisinių santykių, nagrinėjimo tvarka

2013 m. LKF konferencijos nutarimas dėl rungtynių skaičiaus ribojimo moksleivių amžiaus krepšininkams

LKF taisyklės dėl naudojimosi agentų paslaugomis. PATVIRTINTA LKF metinėje konferencijoje 2014.04.30 d.

2017 m. LKF konferencijos nutarimas dėl stojamojo ir nario mokesčio tvirtinimo

2017 m. LKF Vykdomojo komiteto nutarimas dėl krepšininkų, neturinčių Lietuvos Respubliko pilietybės, limito registruojant juos Lietuvos vyrų ir moterų krepšinio lygų rungtynėse ir trenerio, neturinčio Lietuvos Respubliko pilietybės, registravimo Lietuvos vyrų ir moterų krepšinio lygų varžybose mokesčio

2017 m. LKF konferencijos nutarimas dėl krepšininkų, trenerių, ir komandos palydovų. neturinčių Lietuvos Respublikos pilietybės, limitų Lietuvos krepšinio lygose

2017 m. LKF konferencijos nutarimas dėl taisyklių, reglamentuojančių žaidėjų perėjimus ir kompensacijas už paruoštą žaidėją, tvirtinimo

2017 m. LKF konferencijos nutarimas dėl apribojimų krepšininkams ir krepšininkėms rungtyniauti dviejuose suaugusiųjų krepšinio čempionatuose tvirtinimo

2017 m. LKF nutarimas dėl komandų automatinio perėjimo tarp krepšinio lygo tvarkos tvirtinimo

LKF metines narystės tvarka_Patvirtintas VK


2017 m. Lietuvos krepšinio, sporto mokyklas ir centrus baigusių krepšininkų sąrašas

2016 m. Lietuvos krepšinio, sporto mokyklas ir centrus baigusių krepšininkų sąrašas

2015 m. Lietuvos krepšinio, sporto mokyklas ir centrus baigusių krepšininkų sąrašas

2014 m. Lietuvos krepšinio, sporto mokyklas ir centrus baigusių krepšininkų sąrašas

2013 m. Lietuvos krepšinio, sporto mokyklas ir centrus baigusių krepšininkų sąrašas  

2012 m. Lietuvos krepšinio, sporto mokyklas ir centrus baigusių krepšininkų sąrašas

2011 m. krepšinio, sporto mokyklas baigusių krepšininkų sąrašas

2010 m. krepšinio, sporto mokyklas baigusių krepšininkų sąrašas