Dokumentai

Lietuvos krepšinio plėtros ir krepšininkų bei komandų rengimo strategija

LKF įstatai

LKF narių sąrašas

LKF narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo tvarka ir sąlygos (patvirtinta 2013 02 26 LKF VK posėdyje)

2015 m. LKF konferencijos nutarimas dėl komandų automatinio perėjimo iš aukštesnės lygos į žemesnę lygą ir iš žemesnės lygos į aukštesnę lygą laikantis sportinio principo, be peržaidimo rungtynių serijos

LKF etikos ir drausmės kodeksas

Sutartų varžybų tyrimo taisyklės

Krepšinio trenerio pažymėjimo įgijimo tvarka

LKF varžybų ir kitų renginių organizavimo saugumo taisyklės

Vilniaus komercinio arbitražo teismo ginčų, kylančių iš sporto teisinių santykių, nagrinėjimo tvarka

2013 m. LKF konferencijos nutarimas dėl rungtynių skaičiaus ribojimo moksleivių amžiaus krepšininkams

Taisyklės, reglamentuojančios žaidėjų perėjimus ir kompensacijas už paruoštus žaidėjus. Patvirtinta LKF konferencijoje 2014.04.30 d.

LKF taisyklės del naudojimosi agentų paslaugomis. PATVIRTINTA LKF metinėje konferencijoje 2014.04.30 d.

2015 m. LKF konferencijos nutarimas dėl stojamojo ir nario mokesčio

2015 m nutarimas del komandų automatinio perėjimo tarp lygų be peržaidimo rungtynių serijos

2016 m. LKF Vykdomojo komiteto nutarimas dėl krepšininkų, neturinčių Lietuvos Respubliko pilietybės, limito registruojant juos Lietuvos vyrų ir moterų krepšinio lygų rungtynėse ir trenerio, neturinčio Lietuvos Respubliko pilietybės, registravimo Lietuvos vyrų ir moterų krepšinio lygų varžybose mokesčio

2008 m. LKF konferencijos nutarimas dėl LKF narių dalyvavimo LKF oficialiose varžybose


2016 m. Lietuvos krepšinio, sporto mokyklas ir centrus baigusių krepšininkų sąrašas

2015 m. Lietuvos krepšinio, sporto mokyklas ir centrus baigusių krepšininkų sąrašas

2014 m. Lietuvos krepšinio, sporto mokyklas ir centrus baigusių krepšininkų sąrašas

2013 m. Lietuvos krepšinio, sporto mokyklas ir centrus baigusių krepšininkų sąrašas  

2012 m. Lietuvos krepšinio, sporto mokyklas ir centrus baigusių krepšininkų sąrašas

2011 m. krepšinio, sporto mokyklas baigusių krepšininkų sąrašas

2010 m. krepšinio, sporto mokyklas baigusių krepšininkų sąrašas